Onze algemene voorwaarden.

 1. Algemeen
  Coachingspraktijk OOW is gevestigd in Rijkevoort (Noord Brabant) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 65460456 met BTW nummer 46838909B01.
 2. Aanmelding en intake.
  – U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, e-mail of het invullen van het contactformulier.
  – Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school is niet
  – De door u verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en worden behandelt zoals opgenomen in het privacy statement van Coachingspraktijk OOW. Dit privacy statement is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Factuur en betaling.
  – U dient een factuur die u na aanmelding ontvangt binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen aan Coachingspraktijk OOW; IBAN NL43INGB0701972823 t.n.v. (let op) HE Coppelmans onder vermelding van het factuurnummer.
  – Bij gebreke van tijdige betaling is Coachingspraktijk OOW gerechtigd de dienstverlenging direct op te schorten.
  – Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt u een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Coachingspraktijk OOW gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan u in rekening te brengen.
 4. Verhindering
  – Voor individuele inschrijvingen van bijeenkomsten en trainingen geldt dat u na inschrijving een bevestiging met de volledige factuur ontvangt. Het annuleren van deelname is kosteloos tot 1 maand voorafgaand aan de bijeenkomst/training. Bij annuleren binnen 1 maand en meer dan 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst/training is de deelnemer 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst/training is de deelnemer het volledig overeengekomen tarief verschuldigd.
  – Voor afname van themabijeenkomsten en in-company trainingen wordt een aanbetaling gevraagd van 25% exclusief de reiskosten. Voor het resterende bedrag, 75% en reiskosten, ontvangt u 6 weken van te voren een factuur. Afmelden kan tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang, met inhouding van de aanbetaling. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang is het volledig overeengekomen tarief verschuldigd.
  – Bij een persoonlijke afspraak, zoals pedagogisch advies, ontvangt u na afloop van de afspraak een factuur. Bij annulering geldt dat wanneer u uiterlijk 72 uur van te voren heeft afgemeld er geen kosten in rekening gebracht worden. Binnen 72 uur of later wordt het totale bedrag van de afspraak in rekening gebracht, gebaseerd op 1 uur.
 5. Begeleiding/pedagogisch advies over kinderen t/m 16 jaar.
  Coachingspraktijk OOW is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd.
 6. Vertrouwelijkheid
  De coaching/adviesgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit moeten melden bij derden (familie, school, Veilig Thuis). Alvorens uiteraard dit eerst met u te bespreken. Dit is conform de wettelijke meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 7. Afspraken omtrent werkwijze.
  Pedagogisch advisering: De bedoeling is dat er verbetering ontstaat in de situatie na het ontvangen van coaching/advies. Hier is uw medewerking in nodig. Voor een pedagogisch advies worden enkele vragen aan u gesteld ter verduidelijking van de situatie, om vervolgens een passend advies samen te stellen. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis/werk verder kunt helpen. Per keer bekijken we of een nieuwe (vervolg)afspraak wenselijk is. Indien het pedagogisch advies gesprek wordt gegeven aan een professionele opvoeder geldt dat deze professional een casus inbrengt, naam van het kind/gezin worden niet genoemd en blijven anoniem. Voorafgaand aan pedagogisch advisering wordt een intakeformulier ingevuld en getekend voor akkoord van de algemene voorwaarden en privacy statement. Tijdens een pedagogisch advies wordt een schriftelijk advies aan u overlegd. Het is geheel aan u wat u vervolgens met het advies doet.

  Bijeenkomsten/trainingen:tijdens bijeenkomsten richt ik mij op een interactieve werkwijze en kleine groepen. Kleine groepen zodat ik voor iedereen de tijd kan nemen en (gedeeltelijk) in kan gaan op persoonlijke vragen. Soms komt het voor dat de vraag groter is en geef ik aan dat we een persoonlijke afspraak kunnen maken, dit om ook de andere deelnemers de juiste aandacht tijdens de bijeenkomst te kunnen bieden. Na bijeenkomsten ontvangt u de bijgeschreven reader of hand out. Het vermenigvuldigen, kopiëren en/of verspreiden van schriftelijk materiaal is zonder mijn goedkeuring niet Verder wordt er geen verslaglegging gemaakt, u staat vrij zelf aantekeningen en/of foto’s te maken (uitgezonderd personen).Tot slot mag u van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en het kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

 8. Auteursrechten
  De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van Coachingspraktijk OOW. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende klant/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.
 9. Slotbepaling
  Deze algemene voorwaarden en privacy statement zijn in te zien en te downloaden op de website van Coachingspraktijk OOW (www.coachingspraktijkoow.nl).

Coachingspraktijk OOW
Wendy Coppelmans
t. 06 451 646 05
wendy@coachingspraktijkoow.nl

Coaching voor:
Kinderen
Opvoeders
Professionals
Organisaties

Volg ons ook op:
Facebook & LinkedIn

Privacy Statement
Algemene Voorwaarden