In-company trainingen

Op het moment zijn de onderstaande incompany trainingen te boeken bij Coachingspraktijk OOW. Als pedagoog en trainer blijf ik werken aan mijn eigen deskundigheid. Met regelmaat neem ik deel aan diverse nascholingen om de trainingen up-to-date te houden. Het boeken van een incompany training heeft een aantal voordelen:
– de training is op uw vraag en wens uit te voeren (wat zijn volgens u de hoofdlijnen, waar wilt u de aandacht op richten, heeft u verdere wensen om de training meer op maat af te stemmen et cetera),
– de training kan gegeven worden op uw locatie of op locatie van Coachingspraktijk OOW
– de training kan stilstaan bij het implementeren van het geleerde in de praktijk
– een incompany training heeft als voordeel dat uw personeel op dezelfde manier geschoold wordt
– een incompany training is doorgaans goedkoper dan personeel individueel te laten nascholen

Vanzelfsprekend zijn korte lijntjes met u als organisatie tijdens een incompany training inbegrepen. Het is mogelijk een vrijblijvend oriëntatiegesprek te plannen. Bij start van een incompany training zal een intakegesprek, tussenevaluatie en eindevaluatie inbegrepen zijn. Op deze manier kan ik als trainer het aanbod het best op uw vraag/wens afstemmen. Denkt u dat ik de medewerkers van uw organisatie kan inspireren of nascholen? Dan nodig ik u van harte uit vrijblijvend contact op te nemen.

Het Pedagogisch startpunt

Wat hebben gedrag en geboorte met elkaar te maken? Welke invloed hebben geboortepatronen op een gedragspatroon? In de training ‘Het pedagogisch startpunt’ krijgen pedagogisch professionals meer inzicht in het gedrag van kinderen en de bijbehorende behoeften. De training is waardevol voor iedereen die met kinderen werkt. Of je nu pedagogisch medewerker in de kinderopvang, gastouder, leerkracht of begeleider bent, de inzichten uit deze training mag je niet missen.

In de dagelijkse praktijk van ons werk vragen we regelmatig hoe de zwangerschap en/of geboorte zijn verlopen. In deze training leer je waarom deze informatie belangrijk is en wat je ermee kunt doen. Het is een bron van informatie voor je pedagogisch handelen en het helpt je om jouw werkwijze nog beter af te stemmen op de behoeften van het kind.

Lees meer over de training.

Omgaan met diversiteit op de BSO.

De training ‘omgaan met diversiteit op de BSO’ is voor iedereen die kinderen een veilige en uitdagende omgeving wil bieden!

Ieder kind is uniek en heeft het recht om zichzelf te mogen zijn. Het is bijzonder om te zien hoe kinderen zich ieder op hun eigen manier ontwikkelen en ontplooien. Het ene kind doorloopt prima een dag op de BSO, een ander kind laat lastig gedrag zien. In het dagelijks werk kan het omgaan met alle verschillen, ofwel diversiteit, een uitdaging zijn. Met name sinds de invoering van de wet passend onderwijs is de doelgroep op de buitenschoolse opvang vergroot.

Lees meer over de training

 

SOS kinderen en emoties [SKJ geaccrediteerd]

“Een training voor iedereen die met kinderen en opvoeders werkt en meer wil weten over de basis van gedrag”

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen. Hun emoties leiden tot gedrag dat niet altijd gewenst is. Je zou graag leren hoe je daar stabiel en positief mee om kan gaan. Bij sommige kinderen krijg je het gevoel dat je ze niet goed kunt peilen of kunt bereiken. Als je maar de juiste snaar kon raken… Het kind zou zich zo veel beter kunnen ontwikkelen als het weet dat jij hem of haar begrijpt. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

De tweedaagse basistraining biedt concrete tips en handvatten waarmee je jouw vaardigheden ontwikkelt in het omgaan met en begeleiden van kinderen en hun emoties.

Ook als je te maken hebt met de begeleiding van ouders bij de opvoeding van hun kind is deze training uitermate geschikt. Je kunt de ouders hierna psycho-educatie over emoties én praktische tools bieden om de omgang met hun kind te verbeteren. Ouders ervaren direct resultaat.

Werken met baby’s [wet IKK]

“Werken met baby’s is een training voor iedereen die baby’s de best mogelijke opvang wil bieden!”

Vanaf 2025 moeten volgens de wet IKK alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan de criteria van de wet IKK. De training ‘werken met baby’s’ is voor organisaties op basis van in-company te boeken. Daarnaast zijn er pedagogisch professionals die zelf deze training kunnen volgen.

Inhoud training:
Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

• Visie op baby’s en babyopvang
• Het bieden van emotionele ondersteuning
• Respect voor autonomie
• Structuur en continuïteit
• Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
• Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
• Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
• Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.
De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je ontvangt als deelnemer theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. Je dient als deelnemer voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken. Na de training weet je als deelnemer wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschik je over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Investering

Voor themabijeenkomsten kunt u een offerte op maat aanvragen. In deze offerte staat o.a. beschreven: wat er besproken wordt tijdens de themabijeenkomst en wat er is inbegrepen in de prijs.

Interesse of vragen?

Bij diverse organisaties ben ik als gastspreker aanwezig geweest voor het organiseren van een themabijeenkomst. Met name  binnen de gastouderopvang, gastouderbureaus, kinderopvang en onderwijsinstellingen.  Niet alleen organisaties nemen contact op, maar ook oudercommissies. Voor meer informatie/contact: wendy@coachingspraktijkoow.nl of  06-45164605. kan eenvoudig via onderstaand formulier.

Coachingspraktijk OOW
Wendy Coppelmans
t. 06 451 646 05
wendy@coachingspraktijkoow.nl

Coaching voor:
Kinderen
Opvoeders
Professionals
Organisaties

Volg ons ook op:
Facebook & LinkedIn

Privacy Statement
Algemene Voorwaarden