OOW

aanbod voor pedagogisch professionals

coachingspraktijk-oow-advies-coaching

Advies en coaching

Als professionele opvoeder heb je soms een vraag rondom de ontwikkeling van een kind of opvoedsituatie. Vaak kun je, wanneer je binnen het onderwijs of kinderopvang werkt, op je eigen werkplek al terecht voor overleg of intervisie. Echter, soms wil je graag iemand ‘van buiten’, die met je meedenkt. Enerzijds kan dit zijn omdat diegene de situatie niet kent en vanuit kennis en ervaring je ondersteunt. Anderzijds sta je vrij om een persoonlijke groei te maken op de plaats waar jij dat wilt. Daarnaast is het zo dat niet iedereen deze mogelijkheid tot overleg of intervisie heeft, bijvoorbeeld een gastouder. Het is dan toch wel eens fijn om met een ander te overleggen en advies in te winnen.

Werken met baby’s

“Werken met baby’s is een training voor iedereen die baby’s de best mogelijke opvang wil bieden!”
Vanaf 2025 moeten volgens de wet IKK alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan de criteria van de wet IKK en is ontworpen voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Babysignalen

Wanneer je werkt als babyprofessional zijn er vast wel eens momenten dat je denkt… wat wil de baby mij nou zeggen? Zowel ouders als professionals zeggen wel eens “konden we maar in zijn hoofd kijken” of “kon hij maar praten”, er zijn simpelweg momenten dat je even niet weet wat er is.
De cursus babysignalen leert jou meer over hóe een baby communiceert en je vertelt wat hij nodig heeft.

Het pedagogisch startpunt

Wat hebben gedrag en geboorte met elkaar te maken? Welke invloed hebben geboortepatronen op een gedragspatroon? In de training ‘Het pedagogisch startpunt’ krijgen pedagogisch professionals meer inzicht in het gedrag van kinderen en de bijbehorende behoeften. De training is waardevol voor iedereen die met kinderen werkt. Of je nu pedagogisch medewerker in de kinderopvang, gastouder, leerkracht of begeleider bent, de inzichten uit deze training mag je niet missen.

coachingspraktijk-oow-sos-kinderen-emoties

SOS kinderen en emoties

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen. Hun emoties leiden tot gedrag dat niet altijd gewenst is. Je zou graag leren hoe je daar stabiel en positief mee om kan gaan. Bij sommige kinderen krijg je het gevoel dat je ze niet goed kunt peilen of kunt bereiken. Als je maar de juiste snaar kon raken… Het kind zou zich zo veel beter kunnen ontwikkelen als het weet dat jij hem of haar begrijpt. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

Omgaan met diversiteit op de BSO

De training ‘omgaan met diversiteit op de BSO’ is voor iedereen die kinderen een veilige en uitdagende omgeving wil bieden!
Ieder kind is uniek en heeft het recht om zichzelf te mogen zijn. Het is bijzonder om te zien hoe kinderen zich ieder op hun eigen manier ontwikkelen en ontplooien. Het ene kind doorloopt prima een dag op de BSO, een ander kind laat lastig gedrag zien. In het dagelijks werk kan het omgaan met alle verschillen, ofwel diversiteit, een uitdaging zijn. Met name sinds de invoering van de wet passend onderwijs is de doelgroep op de buitenschoolse opvang vergroot.

coachingspraktijk-oow-advies-coaching

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

“Heb ik voldoende inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling?”
“Weet ik op welke signalen ik kan letten?”
“Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?”
Als pedagogisch professional heb je een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Iedereen die beroepshalve met kinderen en jeugdigen werkt, is volgens de wet verplicht om de stappen uit de meldcode te doorlopen bij signalen van geweld.

Themabijeenkomsten

IIk bied verschillende themabijeenkomsten aan voor pedagogisch professionals. Iedere bijeenkomst heeft weer zijn eigen unieke karakter, en sluit aan bij het onderwerp en de doelgroep. Interactie en actieve werkvormen vind ik belangrijk, dus dat komt sowieso terug. Voorbeelden van themabijeenkomsten die ik organiseer, zijn: slapen, zindelijkheid, de eerste duizend dagen, de pedagogische wisselwerking, de kracht van de groep, anders kijken naar gedrag, introductiebijeenkomsten van trainingen enzovoorts.