Omgaan met diversiteit op de BSO

Over

De training ‘omgaan met diversiteit op de BSO’ is voor iedereen die kinderen een veilige en uitdagende omgeving wil bieden!

Ieder kind is uniek en heeft het recht om zichzelf te mogen zijn. Het is bijzonder om te zien hoe kinderen zich ieder op hun eigen manier ontwikkelen en ontplooien. Het ene kind doorloopt prima een dag op de BSO, een ander kind laat lastig gedrag zien. In het dagelijks werk kan het omgaan met alle verschillen, ofwel diversiteit, een uitdaging zijn. Met name sinds de invoering van de wet passend onderwijs is de doelgroep op de buitenschoolse opvang vergroot.

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Gedrag van kinderen
  • Interactie tussen pedagogisch medewerkers en het kind
  • De groep als sociale leeromgeving
  • De ruimte en spelmateriaal als derde pedagoog
  • Dagindeling
  • Gesprekken met ouders

Met behulp van verschillende werkvormen wordt theorie doorlopen en een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Er is tijd om te sparren en ervaringen uit te wisselen, want wat voor de ene medewerker lastig is, is voor de ander juist wat makkelijker.

De deelnemers krijgen handvatten aangereikt om aan te sluiten bij de behoefte van het unieke kind en de groep. We bevorderen de deskundigheid door het onderzoeken van overtuigingen en het creëren van bewustwording. Hierdoor weet je hoe je de kwaliteit van opvang kunt verhogen.

Investering

€ 97 p.p.
inclusief:

  • Persoonlijke werkmap
  • Certificaat bij volledige aanwezigheid en uitvoering van de opdrachten
  • Koffie/thee/water met wat lekkers

Exclusief BTW.

Vragen?

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem contact met mij op!