Advies & Coaching

Als professionele opvoeder heb je soms een vraag rondom de ontwikkeling van een kind of opvoedsituatie. Vaak kun je, wanneer je binnen het onderwijs of kinderopvang werkt, op je eigen werkplek al terecht voor overleg of intervisie. Echter, soms wil je graag iemand ‘van buiten’, die met je meedenkt. Enerzijds kan dit zijn omdat degene de situatie niet kent en vanuit kennis en ervaring je ondersteunt. Anderzijds sta je vrij om een persoonlijke groei te maken op de plaats waar jij dat wilt. Daarnaast is het zo dat niet iedereen deze mogelijkheid tot overleg of intervisie heeft, bijvoorbeeld een gastouder. Het is dan toch wel eens fijn om met een ander te overleggen en advies in te winnen.

Tijdens een pedagogisch adviesgesprek richten we ons op jouw vraag/casus. We gaan de vraag (het probleem) verhelderen en maken vervolgens een plan van aanpak. In één of enkele gesprekken streven we er naar om je als professionele opvoeder antwoord te laten vinden op de opvoedvraag, ondersteuning en voorlichting te geven. Het uitgangspunt is om het vertrouwen in jezelf en de draagkracht te vergroten.

Een coachingstraject voor een persoonlijke leervraag is voor pedagogisch professionals ook mogelijk. Samen werken we aan je deskundigheid en zetten we jouw talenten in zijn kracht!

Voorbeelden leervragen coaching

Bij je op de opvang zit een meisje die achter loopt in haar ontwikkeling. Tijdens de dagelijkse overdracht heb jij je zorg als eens aangegeven maar ouders lijken hier niet naar te luisteren. Nu wil je graag zelf, en/of je leidinggevende, dat er een gesprek gehouden wordt. Het zweet breekt je uit, je wilt het heel graag in het belang van het kind. Je weet dat het kind echt super leuk is, hartstikke lief en ook de ouders zijn heel erg aardig. Alleen… de zorg over de ontwikkeling wil je wel met hen delen. Coachingspraktijk OOW kan met je meedenken: is de zorg echt een zorg? Zo ja, op welke manier kan je dit met ouders bespreken?

Een kind in de groep bij je op de opvang is 2 jaar en 3 maanden. Hij luistert maar niet… Telkens wil hij van tafel af, loopt weg en verstoord de rustmomenten. Daarbij komt ook nog eens dat je als professional het kind corrigeert maar hij hier niet naar lijkt te luisteren. Jij, en evt. je collega’s, weet niet meer wat je moet doen en zit met je handen in het haar. Je wilt graag weten waar dit gedrag vandaan komt en hoe je hiermee om kunt gaan.

Een jongen van 3,5 jaar bij je op de opvang is regelmatig boos. Hij praat nog niet, slaapt overdag niet meer en ouders vinden dat jij maar tips moet geven in hoe zij met de boosheid om kunnen gaan. Zelf loop je ook tegen zijn boosheid aan en wil je begrijpen waar dit gedrag vandaan komt. Daarnaast wil je natuurlijk ook de ouders voorzien in advies.

Je wilt als professional je talenten weer (her)ontdekken en kijken hoe je deze het best tot zijn recht kunt laten komen in je werk. Of… je wilt leren hoe je overzicht houdt tijdens je werk, zodat je niet overloopt van alle taken.  Of… je wilt graag weten hoe je effectief communiceert met ouders en andere belangrijke contactpersonen. Persoonlijke coaching is erg breed en sluit zich aan op jouw (leer)wensen.

Investering

Pedagogisch advisering kost € 75,00 per keer inclusief: intakeformulier en voorbereiding á 30 minuten, persoonlijke afspraak van 60 minuten, uitwerking schriftelijk advies á 60 minuten. Exclusief BTW en reiskosten á € 0,39 per kilometer.

Wanneer een coachingstraject gestart wordt, wordt een offerte op maat opgesteld.

Locatie

Coachingpraktijk OOW Rijkevoort, of in eigen huis
(let op, hiervoor wordt wel een onkostenvergoeding voor gerekend).

Vragen of aanmelden?

Wil jij weten of jouw vraag geschikt is voor een advies of coachingstraject? Neem dan contact op via onderstaand formulier of bel 06-45164605.

Andere bijeenkomsten voor professionals

Momentje OOW
In een ongedwongen sfeer werken we in een klein groepje op een informatieve, creatieve of spelenderwijze manier aan een bepaald thema. We genieten van een heerlijk theekransje (thee/ranja/lekkers) en hebben een leuk moment voor onszelf!

Lees meer over deze training…

SOS kinderen en emoties
Je zoon van 10 jaar is het liefste de hele dag aan het gamen of skypen. Jij wilt graag dat hij meer buiten gaat spelen en met vrienden afspreekt. Je zoon daarentegen heeft daar helemaal geen zin in en zegt dat hij zijn vrienden wel via skype spreekt. Iedere keer is er boosheid op het moment dat jij zegt dat de computer uit moet. Graag wil je weten hoe je met je zoon afspraken kunt maken om zijn computergedrag.

Lees meer over deze training…

Ontspannen opvoeden
In de huidige maatschappij wordt het steeds drukker. Onze agenda’s worden voller en de verwachtingen liggen hoog. Hoe zorgen we ervoor dat het kind niet overprikkeld raakt en wij een bijdrage kunnen leveren aan een ontspannen opvoeding?

Lees meer over deze training…

Werken met baby’s
Een praktische training voor iedereen die baby’s de best mogelijke opvang wil bieden! Deze training is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Lees meer over deze training…

Coachingspraktijk OOW
Wendy Coppelmans
t. 06 451 646 05
wendy@coachingspraktijkoow.nl

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief